Riigikokku valitute meelestatud

Vaata, kes meie parlamendis toetab otsedemokraatiat

Toeta poliitikuid, kes seisavad selle eest, et otsedemokraatiast saaks osa Eesti riigi igapäevasest juhtimisest!

Mis on otsedemokraatia?
Loe pikemalt

Poliitikud ja nende seisukohad

 • Printsiibis toetab
  Printsiibis poolt

  Toetan Eesti Vabariigi põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks võimalik algatada mittesiduvaid referendumeid.

  Küsimustiku vastus, veebruar 2019

  Hele Everaus

  Eesti Reformierakond
  10. Tartu linn
 • Toetan
  Toetan

  Olen kindlal veendumusel, et praegusel poliitilise arengu etapil on äärmiselt vajalik toetada kehtivat esindusdemokraatilist reþiimi erinevate tugevate otsedemokraatlike meetmetega. Minu jaoks saab see küsimus (edu korral) olema riigikogus üheks oluliseks tegevuseks.

  Küsimustiku vastus, veebruar 2019

  Paul Puustusmaa

  Eesti Konservatiivne Rahvaerakond
  4. Harju- ja Raplamaa
Leitud 22 vastust - Leht 2 / 2-st

Mis on otsedemokraatia

Demokraatliku hoiaku alus on kõigi inimeste võrdsuse tunnustamine. Demokraatliku ühiskonnakorra peamise mõtte kohaselt tehakse poliitilised otsused kooskõlas rahva enamuse tahtega. Demokraatlikus riigis kajastab põhiseadus kodanike peamisi hoiakuid.

Eestis on viimastel aastakümnetel järk-järgult süvenenud kodanike võõrandumisnähud poliitikast. Viimasel viiel aastal on probleemid teravnenud. Demokraatia kitsaskohtadest on palju räägitud, ent olulisi muutusi ei ole toimunud. 2016. aasta jaanuaris Turu-uuringute AS poolt Eesti kodanike seas läbi viidud küsitluse kohaselt leidis 25% küsitletutest, et rahval ei ole piisavalt võimalusi osaleda poliitiliste otsuste langetamisel ning 47% arvas, et pigem ei ole. 44% küsitletutest pooldas ja 38% pigem pooldas põhiseaduse muutmist nii, et rahval oleks õigus algatada rahvahääletusi. Käesoleva küsitluse eesmärk on välja selgitada Riiigkokku kandideerivate inimeste hoiakuid seoses otsedemokraatia taaskehtestamisega.